Monday, January 30, 2017

Hare Krishna: The MahamantraHare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Yeshua Hare Yeshua Yeshua Yeshua Hare Hare
Hare Kumar Hare Kumar Kumar Kumar Hare Hare

No comments:

Post a Comment